Yleiset ohjeet

Voit rekisteröityä Suomen Kiinteistödatan palveluiden käyttäjäksi osoitteessa https://rekisteroidy.kiinteistodata.fi.

Rekisteröityessä syötetään sen yhtiön nimi, jota asiakkuus koskee. Yhtiö voi olla yksittäinen taloyhtiö tai isännöitsijätoimisto. Jos haluat vain kokeilla palveluamme voit keksiä haluamasi yhtiön nimen. Asiakkuuden nimeä voidaan muuttaa myöhemmin ja taloyhtiöitä voidaan siirrellä eri asiakkuuksien alle. Esimerkiksi yksittäinen taloyhtiö voidaan liittää isännöitsijätoimiston asiakkuuteen hallinnoinnin helpottamiseksi tai erottaa isännöitsijätoimiston asiakkuudesta esimerkiksi isännöitsijätoimiston vaihtuessa.

Rekisteröityessä luodaan myös admin-käyttäjätunnus, jota käytetään asiakkuuden hallitsemiseen. Admin-käyttäjällä on oikeus lisätä ja poistaa asiakkuuteen kuuluvia taloyhtiöitä. Admin-käyttäjän sähköpostiosoite varmistetaan rekisteröitymisen yhteydessä sähköpostiosoitteeseen lähetettävällä vahvistusviestillä. Jos et saa viestiä tunnin kuluessa, otathan yhtettä Suomen Kiinteistödataan.

Tämä vaihe vaatii, että olet rekisteröitynyt asiakkaaksi tai saanut käyttäjätunnukset asiakkuutta hallitsevalta admin-käyttäjältä.


Voit muokata omia tietojasi Profiili-sivun kautta. Voit tallentaa järjestelmään yhteystietosi ja järjestelmässä näytettävän nimen. Profiili-sivun kautta voit myös vaihtaa käyttäjätilisi salasanan.

Tämä vaihe vaatii, että olet rekisteröitynyt asiakkaaksi ja että olet asiakkuuden Admin -käyttäjä.


Voit lisätä uuden taloyhtiön asiakkuudelle Kohteiden hallinta -sivun kautta. Sivun ylälaidassa on painike "Lisää uusi kohde" -jota painamalla aukeaa lomake uuden taloyhtiön lisäämistä varten.

Uutta kohdetta lisätessä sinun tulee lisätä kohteen nimi (esimerkiksi "As-Oy Mäkelänkatu 99") ja kohteen tunnus (esim. "MK99"). Kohteen tunnusta käytetään vain kohteiden järjestämiseen, joten se voi olla myös esimerkiksi numero "001".

Tämä vaihe vaatii, että olet rekisteröitynyt asiakkaaksi, olet perustanut vähintään yhden taloyhtiön ja että olet asiakkuuden Admin -käyttäjä.


Voit valita ne tuotteet, joita haluat käyttää taloyhtiön kanssa valitsemalla halutun taloyhtiön Kohteiden hallinta -sivulla. Taloyhtiön Perustiedot -välilehden kohdassa "Käytössä olevat tuotteet ja palvelut" voit valita halutut tuotteet laittamalla raksin haluttujen tuotteiden kohdalle. Valinta avaa järjestelmässämme kyseiset palvelut käytettäväksi. Voit huoletta valita kaikki tuotteet ilmaista kokeilua varten ja päättää myöhemmin mitä niistä tahdot käyttää.

Tämä vaihe vaatii, että järjestelmään on perustettu vähintään yksi taloyhtiö ja että olet asiakkuuden Admin- tai Isännöitsijä -tason käyttäjä.


Voit lisätä kohteen perustietoja Kohteiden hallinta -sivulla. On tärkeää, että täytät perustiedot mahdollisimman hyvin. Perustiedot-, rakennustiedot- ja asukasmäärät -välille lisättäviä tietoja käytetään muun muassa kulutusseuranta-, huoltokirja- ja pelastussuunnitelma -tuotteidemme sisällönlähteenä. Esimerkiksi asukasmäärä -tietoa käytetään kulutusseurannassa asukaskohtaisen vedenkulutuksen laskentaan.

Tämä vaihe vaatii, että olet asiakkuuden Admin- tai Isännöitsijä -tason käyttäjä.


Voit luoda uusia asiakkuuteen liitettyjä käyttäjiä Käyttäjärekisteri -sivun kautta. Admin -käyttäjä voi luoda Isännöitsijä-, Huoltoyhtiö- ja Katselija -tason tunnuksia. Isännöitsijä -käyttäjä voi luoda Huoltoyhtiö- ja Katselija -tason tunnuksia. Uusia käyttäjätunnuksia luodessa käytäthän turvallisia salasanoja ja kehotat henkilöitä, joille luovutat uudet tunnukset vaihtamaan salasanan oman Profiili -sivunsa kautta.

Tämä vaihe vaatii, että olet asiakkuuden Admin- tai Isännöitsijä -tason käyttäjä, ja että asiakkuuteen on liitetty vähintään yksi taloyhtiö ja vähintään yksi uusi käyttäjä.


Taloyhtiön osapuoleksi voi liittää Käyttäjärekisteriin -lisättyjä käyttäjiä. Admin -käyttäjä on valmiiksi jokaisen asiakkuuteen liitetyn taloyhtiön osapuoli. Osapuolia liitetään taloyhtiölle Kohteiden hallinta -sivun Osapuolet -välilehdellä. Voit valita käyttäjän pudotusvalikosta ja painaa "Lisää" -painiketta, jolloin osapuoli liitetään taloyhtiöön. Jos olet ilmottautunut Suomen Kiinteistödatalle luotetuksi asiakkaaksi, käytössäsi on myös yleinen Huoltoyhtiörekisteri, josta voit lisätä huoltoyhtiön taloyhtiölle.

Kun käyttäjä on liitetty taloyhtiön osapuoleksi, pääsee hän kirjautuessaan hallintapaneeliin käyttämään taloyhtiön tuotteita ja palveluita.

Huoneistokohtaiset tiedot

Tämä vaihe vaatii, että olet asiakkuuden Admin- tai Isännöitsijä -tason käyttäjä, ja että asiakkuuteen on liitetty vähintään yksi taloyhtiö.


Voit lisätä taloyhtiölle huoneistoja hallintapaneelin Huoneistotiedot -sivun kautta. Sivun ylälaidassa sijaitsee "Lisää uusi huoneisto" -painike, jota painamalla taloyhtiölle lisätään uusi huoneisto. Uuden huoneiston huoneistotunnukseksi tulee oletuksena "Uusi huoneisto". Voit vaihtaa huoneistotunnuksen ja lisätä muita huoneiston yksilöiviä tietoja valitsemalla kyseisen huoneiston vasemmalla olevasta huoneistoluettelosta ja asettamalla tiedot avautuvaan "Huoneisto" -välilehteen.

Tämä vaihe vaatii, että olet asiakkuuden Admin- tai Isännöitsijä -tason käyttäjä, ja että taloyhtiölle on perustettu vähintään yksi huoneisto.


Voit lisätä huoneistolle osakkaita ja vuokralaisia Huoneistotiedot -sivun kautta. Asukkaiden lisäämiseksi huoneistolle valitse välilehti "Osakkaat" tai "Vuokralaiset". Välilehdellä on painike "Lisää uusi osakas" tai "Lisää uusi vuokralainen", jota painamalla huoneistolle luodaan uusi vuokralainen tai osakas riippuen kummalla välilehdellä olet. Osakkaan nimeksi asetetaan oletuksena "Uusi Osakas". Voit vaihtaa osakkaan yksilöimiseen tarvittavat tiedot valitsemalla kyseisen osakkaan välilehdellä olevasta listasta ja muokkaamalla tietoja.

Tämä vaihe vaatii, että olet asiakkuuden Admin- tai Isännöitsijä -tason käyttäjä, ja että huoneistolle on lisätty vähintään yksi osakas tai vuokralainen. Tämä vaihe on oleellinen vain, jos asukkaille on tarkoitus mahdollistaa pääsy asukassivujen kautta käyttöoikeuksilla rajoitettuun tietoon.

Asukkaiden asukastunnukset voidaan luoda kahdella tavalla. Suomen Kiinteistödata suosittelee ensimmäistä tapaa.

Tapa 1 - Asukas luo itse omat tunnuksensa:
Tämä tapa vaatii, että taloyhtiölle on perustettu asukassivut ja asukassivuasetuksissa on sallittu kirjautuminen. Näistä asetuksista lisää ohjeiden kohdassa "Asukassivut".

Sinun tulee asettaa asukkaan sähköpostiosoitteeksi asukkaan oikea sähköpostiosoite ja tallentaa asukkaan tiedot. Tämän jälkeen asukas voi itse siirtyä taloyhtiön asukassivujen rekisteröitymissivulle (esimerkki: Rekisteröitymissivu) ja valita pudotusvalikosta huoneistonsa ja syöttää sähköpostiosoitteensa. Jos asukkaan syöttämä sähköpostiosoite vastaa sähköpostiosoitetta, jonka sinä olet lisännyt hallintapaneelin kautta, lähetetään kyseiseen asukkaan sähköpostiosoitteeseen rekisteröitymislinkki taloyhtiön asukassivuille.

Tapa 2 - Tunnukset luodaan hallintapaneelin kautta ja toimitetaan asukkaalle:
Tätä tapaa ei suositella tietoturvasyistä - salaamattoman käyttäjätunnuksen ja salasanan toimittaminen esimerkiksi sähköpostitse muodostaa tietoturvariskin. Voit kuitenkin luoda asukkaalle hallintapaneelin kautta asukassivutunnukset. Syötä ensin asukkaan sähköpostiosoite ja tallenna asukkaan tiedot. Sähköpostiosoite tulee olemaan asukkaan käyttäjätunnus. Tämän jälkeen välilehdelle ilmaantuu "Luo asukassivutunnukset" -painike. Painiketta painamalla järjestelmä luo asukkaalle asukassivutunnukset ja satunnaisesti generoidun salasanan, jolla hän pääsee kirjautumaan taloyhtiön asukassivuille. Tunnukset esitetään sivun alalaidan ponnahdusvalikossa, joka on näkyvissä 2 minuuttia. Ota salasana talteen ja toimita se asukkaalle. Muistuta myös asukasta vaihtamaan salasana ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä.

Tämä vaihe vaatii, että olet asiakkuuden Admin- tai Isännöitsijä -tason käyttäjä, ja että taloyhtiölle on lisätty vähintään yksi huoneisto.


Voit lisätä huoneistoon liittyvää tekstimuotoista tietoa Huoneistotiedot-sivun Muistiinpanot-välilehdellä. Muistiinpanoja on kahdenlaisia. Yksityiset muistiinpanot ovat nähtävissä vain hallintapaneelin kautta. Julkiset muistiinpanot ovat nähtävissä huoneiston asukkaille, mikäli asukassivujen asetuksissa on sallittu pääsy Huoneistokohtaisiin tietoihin. Asukassivujen asetuksista lisää ohjekeskuksen kohdassa "Asukassivut".

Tämä vaihe vaatii, että olet asiakkuuden Admin- tai Isännöitsijä -tason käyttäjä, ja että taloyhtiölle on lisätty vähintään yksi huoneisto.


Huoneistokohtaisia tiedostoja voi lisätä Huoneistotiedot -sivun Tiedostot-välilehdellä. Tiedostot tallennetaan sillä tiedostonimellä, jolla ne sivuille lisätään. Lisättyjen tiedostojen kuvausta, joka on oletuksena tiedoston alkuperäinen nimi, voi muokata. Tiedoston kuvauksen ei tarvitse sisältää tiedostopäätettä. Tiedostojen esittämisjärjestystä voi vaihtaa raahaa- ja pudota -menetelmällä.

Tiedostolle voi asettaa käyttöoikeudet. Jos käyttöoikeuksiin asetetaan "Osakkaat", ovat tiedostot nähtävillä asukassivujen kautta huoneiston asukkaille, joiden käyttöoikeusrooli on osakas. Vastaavasti vuokralaisille tarkoitetut tiedostot voidaan sallia näkyvän asukassivuilla laittamalla käyttöoikeusmerkintä tiedoston "Vuokralaiset" -sarakkeeseen. Pääsy tiedostoihin edellyttää myös, että asukassivujen asetuksissa on sallittu "Huoneistokohtaiset tiedot" -sivun näkyminen. Lisätietoa asukassivujen asetuksista ohjekeskuksen "Asukassivut" -kohdassa.

Tiedotteet

Tämä vaihe vaatii, että olet asiakkuuden Admin- tai Isännöitsijä -tason käyttäjä, ja että asiakkuuteen on lisätty vähintään yksi taloyhtiö.


Taloyhtiölle voi lisätä tiedotteita Tiedotteet -sivulla. Tiedotteet voidaan esittää taloyhtiön asukassivuila ja ne voidaan välittää asukkaille sähköpostitse. Tiedotteet -ominaisuuden avulla on mahdollista tavoittaa välittömästi kaikki taloyhtiön asukkaat, mikäli asukkaiden sähköpostiosoitteet on lisätty Suomen Kiinteistödatan järjestelmään.

Tiedote lisätään painikkeen "Lisää uusi tiedote" -kautta. Tiedotteelle tulee asettaa otsikko ja tekstimuotoinen sisältö. Tiedotteisiin voidaan liittää myös kuvia. Tiedotteen asetuksissa voidaan asettaa automaattinen arkistointipäivä, jolloin tiedote poistuu asukassivuilta. Arkistoidut tiedotteet säilyvät kuitenkin hallintapaneelissa, kunnes ne erikseen poistetaan. Tiedotteen välittäminen sähköpostilla tapahtuu merkitsemällä ne ryhmät, joille viesti halutaan välitettävän. Ryhmävaihtoehtoja ovat Hallituksen jäsenet, Osakkaat ja Vuokralaiset. Jos henkilö on sekä hallituksen jäsen, että osakas viesti lähetetään vain yhden kerran. Jotta viesti lähetetään sähköpostilla tulee asukkaan kohdalla olla Huoneistotiedot -sivulla "Sähköposti-ilmoitukset käytössä" merkintä.

Tämä vaihe vaatii, että olet asiakkuuden Admin- tai Isännöitsijä -tason käyttäjä, ja että taloyhtiölle on lisätty vähintään yksi asukas.


Tiedotteen välittäminen sähköpostilla tapahtuu tiedotteen lisäämisvaiheessa merkitsemällä ne ryhmät, joille viesti halutaan välitettävän. Ryhmävaihtoehtoja ovat Hallituksen jäsenet, Osakkaat ja Vuokralaiset. Jos henkilö on sekä hallituksen jäsen, että osakas viesti lähetetään vain yhden kerran. Jotta viesti lähetetään sähköpostilla, tulee asukkaan kohdalla olla Huoneistotiedot -sivulla "Sähköposti-ilmoitukset käytössä" merkintä.

Tämä vaihe vaatii, että taloyhtiöllä on asukassivut käytössä ja vähintään yhdelle käyttäjäryhmälle on sallittu pääsy asukassivujen tiedotteet-sivulle.


Tiedotteet esitetään automaattisesti asukassivuilla. Asukassivuilla esitetään vain aktiiviset tiedotteet. Arkistoituja tiedotteita ei näytetä. Arkistoidut tiedotteet ovat nähtävissä vain hallintapaneelin kautta.

Tämä vaihe vaatii, että olet asiakkuuden Admin- tai Isännöitsijä -tason käyttäjä, ja että taloyhtiölle on lisätty vähintään yksi tiedote.


Tiedotteen alalaidassa on painikkeet tiedotteen arkistoinnille ja poistolle. Arkistoidut tiedotteet säilyvät hallintapaneelissa, mutta poistuvat asukassivuilta. Tiedotteen poistaminen on pysyvä toimenpide ja tiedote poistuu kaikkialta. Poiston peruminen ei ole mahdollista.

Tietoikkunat


Tietoikkunat ovat inforuutuja taloyhtiön pysyväistiedon esittämiseen. Pysyväistietoa voi olla esimerkiksi pyörävarastojen sijainti tai tieto taloyhtiön laajakaistasta.

Tietoikkunoita on kolmenlaisia. Taulukkotietoikkuna sopii esimerkiksi taloyhtiön perustietojen esittämiseen. Kuvatietoikkuna sopii esimerkiksi karttojen esittämiseen. Perusmuotoinen tietoikkuna sopii yleiseen tekstimuotoisen sisällön esittämiseen. Kaikkia tietoikkunoita voi elävöittää kuvilla.

Tämä vaihe vaatii, että olet asiakkuuden Admin- tai Isännöitsijä -tason käyttäjä.


Tietoikkunan lisääminen tapahtuu Tietoikkunat -sivun kautta. Sivulla on omat painikkeet jokaiselle tietoikkuna-tyypille. Painiketta painamalla aukeaa lomake, johon voi syöttää tietoikkunan tiedot. Pakollisena tietona ikkunalle on otsikko ja sisältö. Kuvan lisääminen on valinnaista.

Tämä vaihe vaatii, että olet asiakkuuden Admin- tai Isännöitsijä -tason käyttäjä.


Tietoikkunaa voi muokata sen luomisen jälkeen valitsemalla tietoikkunan kohdalta Muokkaa -pudotusvalikosta painikkeen "Muokkaa". Tietoikkuna muuttuu editoitavaksi. Jotta muutokset tallentuvat järjestelmään tulee lopuksi painaa Tallenna -painiketta.

Tietoikkunan voi poistaa valitsemalla tietoikkunan kohdalta Muokkaa -pudotusvalikosta painikkeen "Poista". Tietoikkunan kohdalle aukeaa varmistusikkuna. Jotta tietoikkuna poistuu pysyvästi, valitse varmistusikkunasta painike "Vahvista poisto".

Tämä vaihe vaatii, että olet asiakkuuden Admin- tai Isännöitsijä -tason käyttäjä, ja että taloyhtiölle on lisätty vähintään kaksi tietoikkunaa.


Tietoikkunoiden esitysjärjestystä voi muokata valitsemalla painikkeen "Järjestä tietoikkunat". Painiketta painamalla tietoikkunat muuttuvat siirreltäviksi elementeiksi, jotka voidaan järjestää raahaa ja pudota -menetelmällä. Jotta järjestys tallentuu järjestelmään valitse vielä lopuksi painike "Tallenna".

Tämä vaihe vaatii, että taloyhtiöllä on käytössä asukassivut.


Tietoikkunat esitetään automaattisesti asukassivuilla mikäli taloyhtiöllä on käytössä asukassivut ja asukassivujen asetuksissa on sallittu Tietoikkunat -sivun näyttäminen vähintään yhdelle käyttäjäryhmälle.

Asukassivuasetukset


Asukassivu on taloyhtiökohtainen käyttöliittymä taloyhtiön asukkaille. Asukassivujen kautta voidaan mahdollistaa asukkaiden pääsy eri taloyhtiön tietoihin ja toimintoihin. Asukassivujen asetuksien kautta voidaan perustaa tai poistaa asukassivut, säätää sivujen näkyvyyttä eri käyttäjäryhmille sekä kustomoida asukassivujen ulkonäköä.

Tämä vaihe vaatii, että olet asiakkuuden Admin- tai Isännöitsijä -tason käyttäjä ja että asiakkuuteen on liitetty vähintään yksi taloyhtiö.


Asukassivu perustetaan asettamalla asukassivulle avain ja merkitsemällä kohta "Asukassivut käytössä". Avain on taloyhtiön asukassivut yksilöivä tunnus, joka tulee osaksi asukassivujen url-osoitetta. Avain voi olla entintään 20 merkkiä pitkä ja siinä ei saa olla ääkkösiä, välilyöntejä eikä erikoismerkkejä. Jos asukassivujen avaimeksi asetetaan urheilutie9 tulee asukassivujen osoitteeksi https://kiinteisto.info/urheilutie9.

Asukassivut poistetaan käytöstä ottamalla merkintä "Asukassivut käytössä" pois ja tallentamalla asukassivujen asetukset.

Tämä vaihe vaatii, että olet asiakkuuden Admin- tai Isännöitsijä -tason käyttäjä.


Asukassivuille voi asettaa kansikuvan. Kansikuva esitetään asukassivujen ylälaidassa. Mikäli kansikuvaa ei aseteta, käytetään kansikuvana vakiokuvaa Helsingin edustalta.

Kansikuva asetetaan lisäämällä kuvamuotoinen tiedosto kansikuva-kenttään joko klikkaamalla kenttää tai raahaamalla ja pudottamalla tiedosto. Kansikuvaa voi lisäysvaiheessa rajata tai kääntää. Kansikuva tallentuu vasta kun asukasssivuasetukset tallennetaan. Kansikuva poistetaan painamalla "Poista kansikuva" -painiketta.

Tämä vaihe vaatii, että olet asiakkuuden Admin- tai Isännöitsijä -tason käyttäjä.


Asukassivujen eri sivujen valinta ja oikeuksien asettaminen tapahtuu asukassivuasetukset sivun kautta. Mahdolliset sivut on lueteltu allekkain kohdassa "Näytettävät sivut". Sivujen kohdalla on eri sarakkeissa valintakentät sivujen oikeuksille. Eri sarakkeita ovat "Hall.", "Osak.", "Vuok." ja "Kirj.". Sivu tulee näkyville kyseiselle käyttäjäryhmälle siinä vaiheessa kun sarake merkitään valituksi ja asetukset tallennetaan.

Sarakkeiden selite - Asukassivujen käyttäjän rooli:
Hall. = Hallituksen jäsenet
Osak. = Osakkaat
Vuok. = Vuokralaiset
Kirj. = Kirjautumattomat käyttäjät

Tämä vaihe vaatii, että taloyhtiöllä on käytössä asukassivut.


Tietoikkunat esitetään automaattisesti asukassivuilla mikäli taloyhtiöllä on käytössä asukassivut ja asukassivujen asetuksissa on sallittu Tietoikkunat -sivun näyttäminen vähintään yhdelle käyttäjäryhmälle.

Varauskalenterit


Asukassivu on taloyhtiökohtainen käyttöliittymä taloyhtiön asukkaille. Asukassivujen kautta voidaan mahdollistaa asukkaiden pääsy eri taloyhtiön tietoihin ja toimintoihin. Asukassivujen asetuksien kautta voidaan perustaa tai poistaa asukassivut, säätää sivujen näkyvyyttä eri käyttäjäryhmille sekä kustomoida asukassivujen ulkonäköä.

Tämä vaihe vaatii, että olet asiakkuuden Admin- tai Isännöitsijä -tason käyttäjä ja että asiakkuuteen on liitetty vähintään yksi taloyhtiö.


Asukassivu perustetaan asettamalla asukassivulle avain ja merkitsemällä kohta "Asukassivut käytössä". Avain on taloyhtiön asukassivut yksilöivä tunnus, joka tulee osaksi asukassivujen url-osoitetta. Avain voi olla entintään 20 merkkiä pitkä ja siinä ei saa olla ääkkösiä, välilyöntejä eikä erikoismerkkejä. Jos asukassivujen avaimeksi asetetaan urheilutie9 tulee asukassivujen osoitteeksi https://kiinteisto.info/urheilutie9.

Asukassivut poistetaan käytöstä ottamalla merkintä "Asukassivut käytössä" pois ja tallentamalla asukassivujen asetukset.

Tämä vaihe vaatii, että olet asiakkuuden Admin- tai Isännöitsijä -tason käyttäjä.


Asukassivuille voi asettaa kansikuvan. Kansikuva esitetään asukassivujen ylälaidassa. Mikäli kansikuvaa ei aseteta, käytetään kansikuvana vakiokuvaa Helsingin edustalta.

Kansikuva asetetaan lisäämällä kuvamuotoinen tiedosto kansikuva-kenttään joko klikkaamalla kenttää tai raahaamalla ja pudottamalla tiedosto. Kansikuvaa voi lisäysvaiheessa rajata tai kääntää. Kansikuva tallentuu vasta kun asukasssivuasetukset tallennetaan. Kansikuva poistetaan painamalla "Poista kansikuva" -painiketta.

Tämä vaihe vaatii, että olet asiakkuuden Admin- tai Isännöitsijä -tason käyttäjä, ja että taloyhtiölle on lisätty vähintään kaksi tietoikkunaa.


Tietoikkunoiden esitysjärjestystä voi muokata valitsemalla painikkeen "Järjestä tietoikkunat". Painiketta painamalla tietoikkunat muuttuvat siirreltäviksi elementeiksi, jotka voidaan järjestää raahaa ja pudota -menetelmällä. Jotta järjestys tallentuu järjestelmään valitse vielä lopuksi painike "Tallenna".

Tämä vaihe vaatii, että taloyhtiöllä on käytössä asukassivut.


Tietoikkunat esitetään automaattisesti asukassivuilla mikäli taloyhtiöllä on käytössä asukassivut ja asukassivujen asetuksissa on sallittu Tietoikkunat -sivun näyttäminen vähintään yhdelle käyttäjäryhmälle.

Ohjekeskusta päivitetään. Uusia ohjeita tulossa lähipäivinä.

Tärkeät sivut

Jäikö kysyttävää?

    Mietittääkö jokin toiminto tai muu asia, johon ei löytynyt neuvoa? Älä epäröi ottaa yhteyttä.

  • Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@kiinteistodata.fi